Badania i pomiary
czynników szkodliwych
dla zdrowia
na stanowiskach pracy

"Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom
zawodowym oraz innym chorobom związanym z wykonywaną pracą w szczególności:

1. Utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników.

2. Przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań oraz udostępniać je pracownikom."

Art. 227 Ustawy Kodeks Pracy
(dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
    

Laboratorium Badań Środowiskowych
Doktor Krasicki Sp. z o.o.
ul. Zakręt od Oksywia 3
81-244 GDYNIA

tel. 58 623 03 09
tel. kom. 660 765 747
e-mail: lbs@drkrasicki.pl

Kliknij! Obrotne $trony wykonasz i utrzymasz w InfoServe.pl!

Wykonujemy badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz dokonujemy oceny warunków higienicznych
tego środowiskaw zakresie:

hałasu oraz doboru ochronników słuchu
czynników pyłowych
związków chemicznych
oświetlenia


Posiadamy nowoczesne
wyposażenie badawcze.


Korzystamy z urządzeń renomowanych
firm, między innymi:
SVANTEK, SENSIDYNE, DRAGER, SKC,
TWO-MET, SONOPAN.Zlecone badania i pomiary wykonujemy:

profesjonalnie
szybko
w konkurencyjnej cenie

Akredytacja PCA


Stosujemy metody zalecane przez Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi oraz Cetralny Instytut Ochrony Pracy w Łodzi.


Uczestniczymy w szkoleniach i testach kompetencji organizowanych przez te Ośrodki.