Laboratorium

Badania i pomiary

Wykonujemy badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz dokonujemy oceny warunków higienicznych tego środowiska w zakresie:

  • hałasu oraz doboru ochronników słuchu
  • czynników pyłowych
  • związków chemicznych
  • oświetlenia
  • drgania mechaniczne

Laboratorium Badań Środowiskowych
Doktor Krasicki Sp. z o.o.